SN 2018acj
Host galaxy: UGC 8733
Discoverer: Jianlin Xu, Mi Zhang, Xiaowei Zhang, Jingyuan Zhao, Weigen Liu, Jiangao Ruan, Xing Gao


Image date: 2018 04 08.043 UT
Mag: 17.8; Type: IIP; J2000 pos: 13h 48m 40.72s +43° 25' 06.0"
5 x 9s exposure; 0.25m f/3.3 reflector; ASI290MM-C bin2 @30dB
<< HOME